Spolek - Verbum et musica


Náš spolek byl původně založen jako občanské sdružení 8. 8. 2000 na půdě náboženské obce Církve československé husitské v Brně - Řečkovicích v rámci nastudování muzikálu Marnotratný syn. Jeho členové jsou zejména křesťané z různých církví různého vyznání.

Původní náplní spolku byla především snaha poskytnout mladým začínajícím umělcům prostory a zázemí pro jejich tvorbu, podpora jejich činnosti a prezentace jejich hudebních, dramatických, výtvarných či jiných děl. Postupem času se činnost rozrostla směrem k práci s dětmi, kde spolek podporuje volnočasové aktivity dětí a umělecké projekty, které jsou určeny pro dětského diváka.

V současné době se činnost spolku vyprofilovala do podpory všech uměleckých projektů, kterým není poskytován prostor v televizní tvorbě, v rozhlasu, v divadlech či koncertních sálech, ale svoji vysokou kvalitou jsou alternativou ke konzumnímu způsobu života dnešní doby. Snažíme se v neposlední řadě o propojení duchovní oblasti života s uměním.

Ve své činnosti si klade spolek Verbum et musica za cíl přivést umění do prostoru sídlišť a městských částí, do anonymity panelových domů a bytových komplexů a to cíleně volenými akcemi pro jednotlivé generace. Zprostředkovávat tak hudební, výtvarné a dramatické projekty obyvatelům, kteří za jiných okolností kulturní aktivity nevyhledávají.

Přibližovat kulturní aktivity do míst, kde doposud nejsou vůbec nebo tak časté. Zároveň dbáme na sociální aspekt, aby umění bylo dostupné i pro sociálně slabší vrstvy a obyvatele, kteří si z finančních důvodů návštěvu jiných uměleckých projektů nemohou dovolit. V neposlední řadě se snažíme o zpřístupnění uměleckých projektů i pro handicapované občany. Snažíme se o vytváření prostoru pro setkání duchovní sféry života s uměním.

Umožňujeme prezentaci amatérským, začínajícím i profesionálním umělcům. Chceme napomáhat k vytváření prostoru pro navazování mezilidských vztahů a vazeb na bázi společného sdílení kulturních projektů a volnočasových aktivit.

Spolek tvoří lidé různého věku, profesí a vzdělání, kteří jsou ale spojováni podobnými zájmy, snahou přinášet radost i zamyšlení a kteří mají elán a chuť se podílet na výše uvedených aktivitách.

Jestliže nenajdete na našich stránkách odpovědi na vaše otázky, neváhejte nás pro další informace kontaktovat.

Aktuality, akceO násPřipravujemeProjekt vydání CD Biblické písněDětské spolkyFotogalerie z našich akcíČinnost spolku podporujíKontaktyOdkazy
  Místa našich akcí
Sbor PáněSbor Betánie, Staré BrnoSbor Betánie, Maloměřice
logo_MSO.jpg, 8kB

logo_desc.jpg, 4kB

logo_brno-m.jpg, 25kB

jmk-logo-m.jpg, 25kB


logo_vem.jpg, 100kB

vem.gif, 10kB