CD – biblických písní

V současné době pracujeme na nevýdělečném projektu, jehož cílem je vydání CD (zatím) pod pracovním názvem „Antonín Dvořák Biblické písně, Op. 99 “ Tři duchovní zpěvy, Op. 19B – Zděnek Plech a Jan Král“. Jak vyplývá z názvu interpreti uvedených děl budou Zdeněk Plech, sólista opery Národního divadla v Praze za doprovodu Jana Krále, pedagoga JAMU.“

CD bude zdarma k dispozici pro duchovní různých církví jako pastorační pomůcka a pro ty, kteří si CD této kvality si nemohu z finančních důvodů dovolit. Má sloužit i pro pracovníky, kteří mají na starosti kulturní vyžití klientů domovů pro seniory.

Možnost příspěvku na účet: 200487086/2010

CD vzniká za podpory statutárního města Brna  www.brno.cz
Nad projektem převzali záštitu:

 • JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna
 • JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
 • Mgr. Juraj Dovala, biskup brněnský Církve československé husitské

Na projektu se finančně podílí:

SCHEJBAL & PARTNERS                    akschejbal.cz

DESCENDENT s.r.o.                  www.descendent.cz

CONFORMITY                  www.conformity.cz

NOVASERVIS s.r.o.                 www.novaservis.cz

MSO TRADE a.s.                    www.msotrade.cz

MUDr. Marta Holanová – psychiatrická ordinace       holanova.cz

www.telservis.cz s.r.o.:          www.telservis.cz s.r.o.

Stanislav Barva          stanislavbarva.cz

Baumann – elektro a elektroinstalační práce, tel: 777 178 244,  baumanns@seznam.cz

H. T. dveře           www.htdvere.cz

Autoopravna a pneuservis – Milan Vyzina       www.autovyzina.cz

nakladatelství Barrister & Principal        barrister.cz

Vinotéka DARY VINIC          daryvinic.cz

Cukrárna Větrník         vetrnik.cz

Kralice nad Oslavou         m.kralicenosl.eu

Památník Bible kralické         www.mzm.cz/pamatnik-bible-kralicke/

Moravské zemské muzeum Brno         www.mzm.cz

REHAS, spol. s r.o.         www.rehas.eu

Na tvorbě bookletu se podíl malíř jižní Moravy Antonín Vojtek. 

www.vojtek-av.com/

Mediální partneři:

Brněnská diecéze CČSH                   www.ccshbrno.cz

100 let Církve československé husitské    
Podrobnější informace o projektu a lidech kolem
Aktuality o přípravě a vydání CD
Seznam skladeb na CD
Ochutnávka na Youtube

Publikováno
V rubrikách Projekty

Spolupracují s námi

Na tomto místě bychom rádi poděkovali těm, kteří s námi spolupracují a bez jejichž podpory, bychom mnoho našich projektů nedokázali uskutečnit. Jsou to především:

MSO Trade a.s.: www.msotrade.cz

MUDr. Marta Holanová – psychiatrická ordinace: MUDr. Marta Holanová
Descendent s.r.o.: www.descendent.cz

Pokud máte tu možnost a také byste se rádi stali našimi sponzory, prosíme, ozvěte se nám.
Jak nás můžete sponzorovat:

 • Můžete přispět našemu sdružení na pořádání různých akcí.
 • Můžete přispět sponzorovat jednu konkrétní akci.
 • Vaše sponzorství může být finanční i věcné, například můžete věnovat hry, materiál pro tvoření do volnočasového klubu Jonáš.
 • Můžete nám třeba přenechat i některé starší zařízení, které bychom ještě mohli využít.

Co vám můžeme nabídnout:

 • Můžeme vám nabídnout reklamu na různých akcích, které pořádáme.
 • Vaši představitelé nebo zástupci mohou osobně předávat ceny na různých soutěžích a při té příležitosti krátce prezentovat svoji firmu.
 • Můžtete mít reklamu na propagačních materiálech a pozvánkých k jednotlivým akcím.
 • Mimo poděkování na webu vám zřídíme hypertextový odkaz přímo na stránky vaší firmy.
Publikováno
V rubrikách Projekty