Krása přírody ve fotografii, poezii a písni

Již více jak dvě dekády obohacuje spolek „Verbum et Musica“ ve spolupráci s náboženskou obcí Církve československé husitské kulturní život v městské části Řečkovice a Mokrá Hora koncerty, divadelními představeními či odbornými přednáškami. Hodnotné kulturní pořady za uplynulou dobu navštívily bez nadsázky tisíce posluchačů, kteří se dle vděčných reakcí vždy vraceli do svých domovů duchovně bohatší a radostnější.

Přijměte proto i v roce 2024 naše srdečné pozvání na komponovaný pořad nazvaný „Krása přírody ve fotografii, poezii a písni“. Návštěvníci Sboru Páně se mohou především těšit na výstavu fotografií mapující domácí květenu od jara do zimy. Obrazy navíc doprovodí recitace básní oslavujících půvab přírody a zpěv písní vyjadřujících vděčnost za dary, které jako lidé můžeme s občas až neuvědomělou samozřejmostí užívat.

Autorem výstavy a představených fotografií bude Václav Kovalčík, absolvent České zemědělské univerzity v Praze a umělec, který program zároveň obohatí hrou na varhany. Poezií a zpěvem písní posluchače potěší Zdeněk Kovalčík, dříve odborný asistent na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Ostravě, nyní farář náboženské obce Církve československé husitské ve Zlíně a celocírkevní kantor.

Přijďte s námi prožít jedinečný večer a symbolické rozloučení se s jarem návštěvou kulturního pásma propojujícího krásu obrazu, sílu mluveného slova a hloubku, se kterou k lidskému nitru dokáže promlouvat pouze hudba. Komponovaný pořad „Krása přírody ve fotografii, poezii a písni“ se bude konat 31. května 2024 od 17:00 hod. ve Sboru Páně Církve československé husitské na Vážného 6 v Brně – Řečkovicích. Rezervaci míst je možné provést na telefonním čísle 776 032 149 či prostřednictvím e-mailové adresy vem@seznam.cz. Doporučená výše dobrovolného daru při vstupu činí 100 Kč.