Spolupracují s námi

Na tomto místě bychom rádi poděkovali těm, kteří s námi spolupracují a bez jejichž podpory, bychom mnoho našich projektů nedokázali uskutečnit. Jsou to především:

MSO Trade a.s.: www.msotrade.cz

MUDr. Marta Holanová – psychiatrická ordinace: MUDr. Marta Holanová
Descendent s.r.o.: www.descendent.cz

Pokud máte tu možnost a také byste se rádi stali našimi sponzory, prosíme, ozvěte se nám.
Jak nás můžete sponzorovat:

  • Můžete přispět našemu sdružení na pořádání různých akcí.
  • Můžete přispět sponzorovat jednu konkrétní akci.
  • Vaše sponzorství může být finanční i věcné, například můžete věnovat hry, materiál pro tvoření do volnočasového klubu Jonáš.
  • Můžete nám třeba přenechat i některé starší zařízení, které bychom ještě mohli využít.

Co vám můžeme nabídnout:

  • Můžeme vám nabídnout reklamu na různých akcích, které pořádáme.
  • Vaši představitelé nebo zástupci mohou osobně předávat ceny na různých soutěžích a při té příležitosti krátce prezentovat svoji firmu.
  • Můžtete mít reklamu na propagačních materiálech a pozvánkých k jednotlivým akcím.
  • Mimo poděkování na webu vám zřídíme hypertextový odkaz přímo na stránky vaší firmy.