Filmové setkání nad Biblí: muzikál Cats

Muzikály dozajista patří k nejpopulárnějším hudebně-divadelním žánrům současnosti. Věhlasná představení, mezi která se řadí například West Side Story od Leonarda Bernsteina nebo Bídníci od Clauda-Michela Schönberga a Alaina Boublila shlédly desítky milionů diváků po celém světě. Za naprosté klasiky muzikálového žánru lze ovšem považovat také hned několik hudebních děl z pera Andrewa Lloyda Webbera. Pravděpodobně většina věřících se někdy setkala s některou z melodií z muzikálu Jesus Christ Superstar, neboť občas zaznívají také při bohoslužebných příležitostech. A. L. Webber se ale proslavil také díly, jakými jsou Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, Evita, Fantom opery nebo Cats, v překladu do češtiny – Kočky.

A. L. Webber se narodil do hudební rodiny v londýnské části Kensington. Již odmalička obdivoval klasické skladatele 18. a 19. století. Naučil se hrát na housle a klavír a s postupem věku našel krom klasické hudby zalíbení také v rytmech rocku. Na Královské hudební akademii v Londýně vystudoval mimo jiné harmonii a orchestraci, což více než důsledně zužitkoval i ve své muzikálové opeře Cats.

Cats spatřily světlo světa v roce 1981, když si svou premiéru odbyly ve věhlasné londýnské divadelní čtvrti West End. Pro mimořádně náročné spojení hudby, tance, zpěvu a herectví bývají kritiky považovány za jeden z vůbec nejlepších muzikálů. Tento názor ostatně vyjádřili i samotní diváci, neboť kupříkladu na newyorské Broadway se dlouho jednalo o nejhranější představení všech dob. Svého uvedení se Cats dočkaly také v České republice, nejdříve v Praze a posléze v Brně, v Plzni a v Ostravě.

Muzikál Cats vychází z básnické sbírky Thomase Stearnse Eliota, nazvané Praktická kniha o šikovných kočkách. Pohádkový příběh vypráví o pravidelném setkání koček na výročním bále, kde jedna vyvolená kočka nakonec získává možnost nového života. Během noci se představí mnoho koček, snažících se vysvětlit, proč právě ony by si oproti ostatním zasloužily takovou šanci. Divákům se tím zobrazuje pestrá škála osobností a životních příběhů, které jsou očividnou metaforou k různým radostem
a strastem skutečných lidí. Nejslavnější píseň muzikálu, Memory v podání Samotářky, se stala jednou z nejhranějších písní posledních čtyř dekád.

Spolek „VERBUM ET MUSICA“ uvede Cats v záznamu slavného divadelního představení z americké Broadway. Společně se budeme zamýšlet, co může populární a mainstreamový žánr, jakým je muzikál, nabídnout věřícímu člověku, a nakolik se v metaforických obrazech života, představovaných jednotlivými kočkami, promítají naše vlastní osobní zkušenosti. Přijměte proto naše srdečné pozvání na promítání Cats, které se uskuteční ve spolupráci s náboženskou obcí CČSH v Brně – Maloměřicích ve čtvrtek18. července 2024 od 17:30 hod. ve Sborovém domě Betlém na Selské 53. Rezervace a více informací naleznete na vem@seznam.cz nebo na telefonním čísle 776 032 149.

Jednotka intenzivního života

Kniha Dějiny smrti z pera historika Philippa Arièse spatřila světlo světa poprvé v roce 1977. Dodnes ovšem představuje jedno z vrcholných a značně inspirativních děl francouzské historiografie. Autor po 20letém vyčerpávajícím studiu nejrůznějšího spektra pramenů sestavil proměňující se obraz lidského vztahu k tak základnímu, přesto ze své podstaty neuchopitelnému tématu, jakým je smrt – tedy nevyhnutelná součást každého jednoho lidského života. Philippe Ariès ve svém veledíle poukázal na skutečnost, že s postupem staletí docházelo v Evropě k odosobnění smrti.
A tak zatímco ještě pro barokního člověka představovalo umírání běžnou součást všední reality, moderní lidé stále víc a víc vytlačovali děsivou přítomnost smrti ze svého podvědomí. Dalo by se říci, že smrt uzavřeli za chladné stěny nemocnic. Ostatně, i v současné České republice umírá právě ve zdravotnických zařízeních daleko od rodiny 60–70 % obyvatel.

Jedná se o trend, kterému se do jisté míry postavili lékaři Kateřina Rusinová a Ondřej Kopecký, průkopníci české paliativní péče, tedy péče zaměřené na kvalitu života poskytovanou pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Centrem zájmu se ale stává nikoliv nemoc, nýbrž člověk. Jinými slovy, nejde vlastně ani tolik o smrt, jako o život; aby čas, který zbývá, za to stál. Protože žití neznamená pouze tlukoucí srdce a dýchající plíce. Lékaři v důvěrných rozhovorech pomáhají svým pacientům hledat cesty ve zdánlivě bezvýchodných situacích.

Za vznikem dokumentu Jednotka intenzivního života stojí oceňovaná režisérka a držitelka Českého lva, Adéla Komrzý. Navzdory zdánlivě neatraktivnímu tématu získal snímek na karlovarském filmovém festivalu dvě zvláštní uznání a třetí místo v divácké anketě. Ostatně, pochvalných recenzí se dočkal i na Česko-Slovenské filmové databázi: „Prvotřídně zpracovaný dokument (…) o tom, jak moc důležité je vážit si času jakožto veličiny ohraničující náš život. A to vše podáno v tom nejryzejším a nejpozitivnějším duchu, kdy ve vás snímek vzbudí radost ze života, ne naopak.“ Samotná režisérka stojí tváří v tvář tajemství konce života pokorně v pozadí. Otevírá tím prostor samotným pacientům, lékařům, ale také divákům, aby ve svých vlastních srdcích hledali odpovědi na předkládané otázky.

A podobně jako v knize Philippa Arièse, i v dokumentu Jednotka intenzivního života se jedním z mnoha promýšlených témat stává víra; nikoliv v horizontu budoucnosti, ale žité přítomnosti. V samotném středobodu snímku totiž stojí starost lékařů, jak mohou svým pacientům skutečně pomoci, co si oni sami přejí a po čem na sklonku svého soukromého času touží. Jedná se o otázku, kterou by se možná neměl bát položit nikdo z nás. Dokument sice ze své podstaty plní osvětovou činnost, ale zároveň předkládá obrazy silných lidských okamžiků, které nás jako člověka s člověkem, tedy citlivé empatické bytosti, navzájem propojují.

Dokument s následnou diskuzí uvede v rámci cyklu Filmové setkání nad Biblí ve spolupráci s náboženskou obcí Církve československé husitské v Brně – Maloměřicích spolek „Verbum et Musica“, a to v pátek 28. června 2024 od 17:30 ve Sborovém domě Betlém na ulici Selská 53 v Maloměřicích.

Základní informace: Česká republika, 2021, 76 minut
Režie a scénář: Adéla Komrzý
Kamera: Prokop Souček
Hudba: Marek Mrkvička
Produkce: Nutprodukce

Krása přírody ve fotografii, poezii a písni

Již více jak dvě dekády obohacuje spolek „Verbum et Musica“ ve spolupráci s náboženskou obcí Církve československé husitské kulturní život v městské části Řečkovice a Mokrá Hora koncerty, divadelními představeními či odbornými přednáškami. Hodnotné kulturní pořady za uplynulou dobu navštívily bez nadsázky tisíce posluchačů, kteří se dle vděčných reakcí vždy vraceli do svých domovů duchovně bohatší a radostnější.

Přijměte proto i v roce 2024 naše srdečné pozvání na komponovaný pořad nazvaný „Krása přírody ve fotografii, poezii a písni“. Návštěvníci Sboru Páně se mohou především těšit na výstavu fotografií mapující domácí květenu od jara do zimy. Obrazy navíc doprovodí recitace básní oslavujících půvab přírody a zpěv písní vyjadřujících vděčnost za dary, které jako lidé můžeme s občas až neuvědomělou samozřejmostí užívat.

Autorem výstavy a představených fotografií bude Václav Kovalčík, absolvent České zemědělské univerzity v Praze a umělec, který program zároveň obohatí hrou na varhany. Poezií a zpěvem písní posluchače potěší Zdeněk Kovalčík, dříve odborný asistent na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Ostravě, nyní farář náboženské obce Církve československé husitské ve Zlíně a celocírkevní kantor.

Přijďte s námi prožít jedinečný večer a symbolické rozloučení se s jarem návštěvou kulturního pásma propojujícího krásu obrazu, sílu mluveného slova a hloubku, se kterou k lidskému nitru dokáže promlouvat pouze hudba. Komponovaný pořad „Krása přírody ve fotografii, poezii a písni“ se bude konat 31. května 2024 od 17:00 hod. ve Sboru Páně Církve československé husitské na Vážného 6 v Brně – Řečkovicích. Rezervaci míst je možné provést na telefonním čísle 776 032 149 či prostřednictvím e-mailové adresy vem@seznam.cz. Doporučená výše dobrovolného daru při vstupu činí 100 Kč.

Hymny a vlastenecké písně

spolek „Verbum et Musica“ vás srdečně zve na komponovaný večer slova, poslechu a zpěvu písní. Zdeněk Kovalčík, literární historik a farář CČSH ve Zlíně, vás provede vývojem vlasteneckých písní od nejstarších („Hospodine, pomiluj ny“; „Svatý Václave“; „Ktož jste Boží bojovníci“) až po zpěvy 19. století a národního obrození.

Pořad představí zrod hymny rakouského habsburského soustátí a její národnostní textovou parafrázi z pera básníka Josefa Václava Sládka. Odhalíme okolnosti obklopující vznik vlasteneckých písní „Kde domov můj“ a „Nad Tatrou sa blýská“, které se po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 staly oficiální národní hymnou.

V rámci pořadu ovšem zazní i písně méně známé; například hymny Moravy a Slezska, některé ve své době oblíbené vlastenecké zpěvy z 19. století nebo písně sokolské. Zamyslíme se nad ohlasem odkazu Mistra Jana Husa v písni „Hranice vzplála“, a představíme oblíbené melodie prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

Pořad „Hymny a vlastenecké písně“ se bude konat 5. dubna 2024 od 17:00 ve Sborovém domě Betlém náboženského obce CČSH v Brně – Maloměřicích na Selské 53. Rezervaci míst je možno provést prostřednictvím e-mailové adresy vem@seznam.cz nebo na telefonním čísle 776 032 149.

POD POVRCHEM. Duchovní služba ve stínu rudé hvězdy

Vážení přátelé,

přijměte naše srdečné pozvání na přednášku farářky a disidentky Světluše Košíčkové, která povypráví o osobní zkušenosti duchovenské služby v prostředí totalitárního státu.

Světluše Košíčková, rozená Skálová (*26. 6. 1951, Brno), farářka. Pochází z farářské rodiny, matka Miloslava Skálová byla od konce 40. let kazatelkou a poté až do 90. let farářkou CČSH. Po absolvování Střední všeobecně vzdělávací školy v Brně se přihlásila na HČBF v Praze (1969). V téže době ji silně zasáhla oběť Jana Palacha. V r. 1974 studovala na Humboldtově univerzitě v tehdejším východním Berlíně. Kněžské svěcení v CČSH přijala 18. května 1975. Předtím již působila jako jáhenka (od r. 1972) ve Žďáru nad Sázavou (1973-1974). Nadále byla až do r. 1979 farářkou ve Žďáru, kde prožila tvrdý nátlak Státní bezpečnosti (StB) ve snaze získat ji ke spolupráci. V roce 1979 byla přeložena do Prostějova (krátce administrovala i Vyškov a od r. 1986 byla jmenovaná předsedkyní okrsku Brno-venkov), kde se seznámila se svým budoucím manželem M. Košíčkem. Svátost manželství uzavřeli v lednu 1980. Společně s manželem v 80. letech patřila mezi účastníky východoevropských ekumenických setkání vedených priorem komunity ve francouzském Taizé Rogerem Schützem-Mersauchem. Manželé též organizovali setkání v duchu Taizé na Moravě. Dostali se do kontaktu s Matkou Terezou v Kalkatě a posílali podporu sociálně slabým a strádajícím do misijních stanic v tzv. třetím světě. Spolupracovali s polským křesťanským hnutím Maitri a prostřednictvím přednášek na tajných bytových seminářích v rodinách a na setkáních modlitebních společenstev věřící seznamovali se spiritualitou Misionářek lásky, prací Matky Terezy a společenstvím Taizé, kam později organizovali i poutě a zájezdy mládeže. Pod patronátem Otty Mádra se podíleli na tisku a šíření samizdatové literatury. S manželem se po 17. listopadu 1989 plně zapojili do revolučních událostí v Prostějově a činnosti Občanského fóra. Ale ani po změně režimu nepřestali se svými aktivitami. S. Košíčková se např. podílela na založení křesťanské mateřské školky, pokračovala v práci s mládeží. Několik let pracovala v zastupitelstvu města Prostějov. V 1995 obdržela doktorát teologie na HTF UK. Od roku 2008 je farářkou v Brně-Tuřanech. V rámci Brněnské diecéze CČSH byla pověřena od roku 1999 vedením Kurzů základů teologie pro laiky.

Zdroj: Martin Jindra, Marcel Sladkowski (eds.), Biografický slovník, 2020 str. 248-249

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlu%C5%A1e_Ko%C5%A1%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1https://www.pametnaroda.cz/cs/kosickova-svetluse-1951?_zn=aWQlM0Q0MjU3MTIxMzQxNDc3MjkwNjM4JTdDdCUzRDE3MDU1ODk4NzQuNzkyJTdDdGUlM0QxNzA1NTg5ODc0Ljc5MiU3Q2MlM0RBQjFDRDEwMTFBOTM5MEY0OTIyNDEwRDgyQTA4NkQ3NQ%3D%3D

Vánoční usebrání – koncert v řečkovickém Sboru Páně

Vánoce patří k nejočekávanějším obdobím každého roku. Pro mnohé z nás představují příležitost setkat se s přáteli, které jsme dlouho neviděli, vzpomenout si na své blízké nebo udělat radost slovem, gestem či dárkem někomu, koho máme rádi. Ulice měst naplňuje zvláštní osobitá směsice vůní a zvuků, lidé se k sobě navzájem chovají s větší ohleduplností a s otevřenějším srdcem myslí na ty, kteří se nacházejí ve složité životní situaci a potřebují pomoc. Vánoční svátky ovšem zároveň nabízejí možnost udělat si čas sám na sebe. Radostná atmosféra prostoupená očekáváním štědrovečerního tajemství nám alespoň na několik okamžiků dovoluje zapomenout na strasti všedních dní, na pracovní povinnosti, závazky, shon i stres, zasnít se a těšit se z chvíle, ve které se právě nacházíme; neboli usebrat se.

„Usebrání“ není slovo, které by bylo běžnou součástí našeho slovníku, přesto znamenitým způsobem vyjadřuje potřebu lidské duše k hledání vlastního naplnění. Některým lidem nabízí možnost usebrání se modlitba, jiným zase meditace, ale prakticky každý člověk bez ohledu na vyznání či kulturní kořeny dokáže vnímat nejen sám sebe, nýbrž i to, co ho přesahuje a je slovy neuchopitelné, při poslechu hudby. Umění otevírá okno do světa, kterého se není možné dotknout rukou, ale který lze až fyzicky cítit srdcem, duší, nejniternějším já.

Spolek „Verbum et Musica“ si vás proto dovoluje ve spolupráci s náboženskou obcí Církve československé husitské pozvat ke spoluprožití koncertu nazvaného „Vánoční usebrání“. Prostory řečkovického Sboru Páně rozezní klasická díla nejvěhlasnějších hudebních skladatelů, mezi kterými nechybí moravský rodák Leoš Janáček (Zdrávas Královno), zástupce rakouského klasicismu a raného romantismu Franz Schubert (Ave Maria) nebo jeden z nejznámějších představitelů vrcholného hudebního baroka, Antonio Vivaldi (Zima ze světoznámé symfonie „Čtvero ročních období“).

Představené skladby a mnohé další zazní v podání předních domácích interpretů. Zvuk varhan vynikne pod rukama Martina Jakubíčka, uměleckého vedoucího renomovaných komorních seskupení a vyhledávaného doprovazeče pěveckých souborů i zahraničních komorních orchestrů zabývajícího se stylovou interpretací renesanční a barokní hudby. Hrou na violu posluchače potěší Karel Plocek, vydavatel zabývající se rekonstrukcí znovuobjevených hudebních děl představitelů moravského klasicismu a přední člen a sólista Filharmonie Brno. Zpěvem sváteční podvečer ozdobí mezzosopranistka Táňa Janošová, dříve členka souboru Janáčkovy opery v Brně, sólistka Slezského divadla v Ostravě a členka komorních souborů v Tenerife.

Celým koncertem se zároveň bude prolínat přednes Lukáše Riegera. V podání pedagoga JAMU a vedoucího ateliéru činoherního herectví zazní úryvky z vysoce oceňované knihy „Popelka Nazaretská“, nadějeplného dojemného vyznání básníka Václava Renče sepsaného tváří v tvář samotě a bolesti, které prožíval v komunistickém žaláři v 50. letech.

Koncert „Vánoční usebrání“ se bude konat v pátek 22. prosince 2023 od 19:00 hodin ve Sboru Páně Církve československé husitské na Vážného 6. Rezervaci míst je možné provést na telefonním čísle 776 032 149 či prostřednictvím e-mailové adresy vem@seznam.cz. Doporučená výše dobrovolného daru při vstupu činí 150 Kč.

Přijměte naše srdečné pozvání k prožití předvánočního večera naplněného dotekem umění, k příležitosti usebrat se na prahu nejkrásnějšího svátku v roce a potěšit se i se svými blízkými radostnými chvílemi strávenými ve vzájemném společenství.

Svátek varhan. Díla pro varhany skladatelů 17. a 18. století

Vážení přátelé,
přijměte naše srdečné pozvání na přednášku s hudebními ukázkami významných domácích skladatelů varhanní hudby, která se uskuteční 1. listopadu 2023 v Maloměřicích.
Karel Plocek, který nás pořadem provede, je zakládajícím členem komorních souborů Trio od sv. Jakuba a Smyčcového tria Gideon. Působil jako pedagog na brněnské konzervatoři a jako přední člen Filharmonie Brno. Mimo vystupování se též zabývá vydavatelskou činností a rekonstrukcí znovuobjevených děl mistrů klasicistní hudby.

Koncert spirituálů v podání mezinárodní kapely Let’s go!

Spirituály jsou písně, které ve svém nitru nesou silné náboženské, ale také sociálně-politické poselství. Ať už v radostných nebo tklivých tónech spirituálů se odráží hluboká víra a naděje v lepší život či protest proti nesvobodě, tedy historická zkušenost zotročeného černošského obyvatelstva, které ještě ve druhé polovině 20. století čelilo v Africe i ve Spojených státech amerických projevům a důsledkům sociální a kulturní nerovnosti. Není ovšem bez zajímavosti, že spirituály, tedy specifický druh lidových písní ze vzdálených kontinentů, zanechaly výraznou stopu také v dějinách české hudby. Ostatně málokdo pravděpodobně neslyšel alespoň název folkové formace Spirituál Kvintet, o jejímž nezpochybnitelném úspěchu vypovídá více než 60leté období naplněné nespočtem vyprodaných koncertů. Skupina ovšem navazovala na o poznání starší tradici spojenou s jednou z vůbec celosvětově nejproslulejších osobností vzešlých z českých zemí.

Na konci 19. století totiž působil na konzervatoři v New Yorku skladatel Antonín Dvořák. Právě během pobytu v USA se prostřednictvím jednoho ze svých černošských studentů, H. T. Burleigha, seznámil se spirituály i s pohnutou historií černošského obyvatelstva. Dvořák byl melodiemi zcela okouzlen a nemohl se zbavit vnitřního pocitu, že spirituály představují kulturní bohatství, které by mělo znát a sdílet celé lidstvo. Sám písně popisoval jako vřelé, zádumčivé, vznešené a smělé, tedy pokrývající celou pestrou škálu hlubokých a upřímných pocitů. A Dvořák nezůstal pouze u slov. Rytmy a atmosféra americké hudby představovaly jednu z inspirací při komponování skladatelovy symfonie Z Nového světa, ale též při tvorbě Biblických písní.

Dejte tyto melodie světu,“ apeloval Antonín Dvořák na H. T. Burleigha. Jedná se o stejná slova, která o mnoho desetiletí později slyšeli i členové kapely Let’s go!, tedy hudebního souboru, na jehož vystoupení se nyní mohou těšit i brněnské Řečkovice. Let’s go! je mezinárodní skupina zpívající a cappella (bez doprovodu hudebních nástrojů). Za dobu svého působení již členové souboru pod dohledem frontmana Leeho Andrewa Davisona vystoupili na více než 150 koncertech nejen v České republice, ale také v Německu, Rakousku, Itálii nebo ve Velké Británii. Spolupracovali s různými médii a vydali dvě alba, Pilgrim of the City (2013) a Grace (2015). Let’s go! si kladou za cíl zprostředovat posluchačům atraktivními formami co nejširší spektrum spirituálů, a to jak s ohledem na témata, tak z hlediska škály různých žánrů a stylů, které se z této hudby vyvíjely.

Unikátní koncert se uskuteční 13. října 2023 od 18:00 ve Sboru Páně na Vážného 6 v Brně – Řečkovicích. Místa je možné rezervovat prostřednictvím e-mailové adresy vem@seznam.cz či na telefonním čísle 776 032 149. Více informací naleznete na webových stránkách www.verbumetmusica.com. Přijďte se potěšit i se svými blízkými poslechem jedinečných a inspirativních melodií, které tak, jak si to přál Antonín Dvořák, již po mnoho desetiletí rozradostňují lidská srdce po celém světě. „Spirituál je hrdý i pokorný, je obyčejný i důstojný, je společný i sólový, o lásce lidské i Boží,“ říkají členové kapely Let’s go!Jinými slovy: spirituál je především oslovující.

Filmové setkání nad Biblí: Až na krev

AŽ NA KREV
Drama / Thriller
USA, 2007, 158 min
Režie: Paul Thomas Anderson
Předloha: Upton Sinclair (kniha)
Scénář: Paul Thomas Anderson
Kamera: Robert Elswit
Hudba: Jonny Greenwood
Hrají: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor, Ciarán Hinds, Paul F. Tompkins, Dillon Freasier, David Warshofsky, Kevin Breznahan
Produkce: Scott Rudin, Paul Thomas Anderson, Daniel Lupi, JoAnne Sellar
Střih: Dylan Tichenor
Zvuk: Richard King, Matthew Wood, Michael Semanick, Christopher Scarabosio, Tom Johnson
Scénografie: Jack Fisk, Jim Erickson
Masky: John Blake
Kostýmy: Mark Bridges


V cyklu nazvaném Setkávání nad Biblí bychom mohli očekávat, že bude uveden film s takříkajíc náboženskou tématikou. Do této kategorie určitě nespadá tento náš snímek. Svým obsahem i vynikajícím zpracováním ale patří k těm dílům, která nás konfrontují s Písmem. Ukazuje v několika rovinách příběh člověka „na cestě“. Cestě profesní i duchovní. Z tohoto pohledu zachycuje osudy nejen hlavních protagonistů, nýbrž i vedlejších charakterů. Představitel hlavní postavy Daniela Plainviewa (Daniel Day-Lewis) za roli získal cenu Oscara, Filmovou cenu Britské akademie, Zlatý glóbus, Cenu Sdružení filmových a televizních herců a cenu Newyorských kritiků. Samotný film byl zařazen mezi nejlepší filmy roku Americkým filmovým institutem, Národní společností filmových kritiků, Národní správní rada a asociací losangeleských filmových kritiků. Film byl nominován na osm Oscarů, a to i v kategoriích nejlepší film a nejlepší režisér. V České republice však prošel bez většího zájmu diváku. A to je určitě velká škoda.

Uvádíme krátkou charakteristiku od distributora: „Film Až na krev se odehrává v Kalifornii na přelomu století, v období ropného boomu. Příběh dokumentuje vzestup Daniela Plainviewa (Daniel Day-Lewis), osamělého otce, který se z živořícího horníka ve stříbrném dole vypracuje na pozici ropného magnáta. Když Plainview dostane záhadný tip, že směrem na západ leží městečko, ve kterém prýští ze země oceán nafty, vydá se se svým synem H.W. zkusit štěstí v zaprášených ulicích města Little Boston. Plainview a H.W. se v tomto nuzném městě, jehož hlavní atrakcí je kostel s charismatickým kazatelem Elim Sundayem, pokoušejí prolomit dosavadní smůlu. Ale i když se jim začíná dařit, nedokáží uniknout konfliktům, ve kterých jsou veškeré základní hodnoty – láska, naděje, pospolitost, víra, ambice, a dokonce i pouto mezi otcem a synem – ohrožovány korupcí, podvody a proudy ropy.

Tento díl Filmového setkání nad Biblí se bude konat tradičně ve sborovém domě Betlém Selská 16/53 v Brně – Maloměřicích, a to v pátek dne 25. 8. 2023 v 17:00 hod. Pořadem bude provázet Vratislav Jan Marša.

Během programu je naplánována přestávka i občerstvení.

Na film navážeme „Setkáním nad Biblí“ dne 29. 8. 2023 v 16:00 hod., kde se budeme zabývat svými postřehy a dojmy.

Povídání o filmu

Dvanáct rozhněvaných mužů

27.1.2023 v 17:30 ve Sboru CČSH Betánie na Nových sadech

Publikováno
V rubrikách Aktuality