Koncert spirituálů v podání mezinárodní kapely Let’s go!

Spirituály jsou písně, které ve svém nitru nesou silné náboženské, ale také sociálně-politické poselství. Ať už v radostných nebo tklivých tónech spirituálů se odráží hluboká víra a naděje v lepší život či protest proti nesvobodě, tedy historická zkušenost zotročeného černošského obyvatelstva, které ještě ve druhé polovině 20. století čelilo v Africe i ve Spojených státech amerických projevům a důsledkům sociální a kulturní nerovnosti. Není ovšem bez zajímavosti, že spirituály, tedy specifický druh lidových písní ze vzdálených kontinentů, zanechaly výraznou stopu také v dějinách české hudby. Ostatně málokdo pravděpodobně neslyšel alespoň název folkové formace Spirituál Kvintet, o jejímž nezpochybnitelném úspěchu vypovídá více než 60leté období naplněné nespočtem vyprodaných koncertů. Skupina ovšem navazovala na o poznání starší tradici spojenou s jednou z vůbec celosvětově nejproslulejších osobností vzešlých z českých zemí.

Na konci 19. století totiž působil na konzervatoři v New Yorku skladatel Antonín Dvořák. Právě během pobytu v USA se prostřednictvím jednoho ze svých černošských studentů, H. T. Burleigha, seznámil se spirituály i s pohnutou historií černošského obyvatelstva. Dvořák byl melodiemi zcela okouzlen a nemohl se zbavit vnitřního pocitu, že spirituály představují kulturní bohatství, které by mělo znát a sdílet celé lidstvo. Sám písně popisoval jako vřelé, zádumčivé, vznešené a smělé, tedy pokrývající celou pestrou škálu hlubokých a upřímných pocitů. A Dvořák nezůstal pouze u slov. Rytmy a atmosféra americké hudby představovaly jednu z inspirací při komponování skladatelovy symfonie Z Nového světa, ale též při tvorbě Biblických písní.

Dejte tyto melodie světu,“ apeloval Antonín Dvořák na H. T. Burleigha. Jedná se o stejná slova, která o mnoho desetiletí později slyšeli i členové kapely Let’s go!, tedy hudebního souboru, na jehož vystoupení se nyní mohou těšit i brněnské Řečkovice. Let’s go! je mezinárodní skupina zpívající a cappella (bez doprovodu hudebních nástrojů). Za dobu svého působení již členové souboru pod dohledem frontmana Leeho Andrewa Davisona vystoupili na více než 150 koncertech nejen v České republice, ale také v Německu, Rakousku, Itálii nebo ve Velké Británii. Spolupracovali s různými médii a vydali dvě alba, Pilgrim of the City (2013) a Grace (2015). Let’s go! si kladou za cíl zprostředovat posluchačům atraktivními formami co nejširší spektrum spirituálů, a to jak s ohledem na témata, tak z hlediska škály různých žánrů a stylů, které se z této hudby vyvíjely.

Unikátní koncert se uskuteční 13. října 2023 od 18:00 ve Sboru Páně na Vážného 6 v Brně – Řečkovicích. Místa je možné rezervovat prostřednictvím e-mailové adresy vem@seznam.cz či na telefonním čísle 776 032 149. Více informací naleznete na webových stránkách www.verbumetmusica.com. Přijďte se potěšit i se svými blízkými poslechem jedinečných a inspirativních melodií, které tak, jak si to přál Antonín Dvořák, již po mnoho desetiletí rozradostňují lidská srdce po celém světě. „Spirituál je hrdý i pokorný, je obyčejný i důstojný, je společný i sólový, o lásce lidské i Boží,“ říkají členové kapely Let’s go!Jinými slovy: spirituál je především oslovující.

Napsat komentář