Krása přírody ve fotografii, poezii a písni

Již více jak dvě dekády obohacuje spolek „Verbum et Musica“ ve spolupráci s náboženskou obcí Církve československé husitské kulturní život v městské části Řečkovice a Mokrá Hora koncerty, divadelními představeními či odbornými přednáškami. Hodnotné kulturní pořady za uplynulou dobu navštívily bez nadsázky tisíce posluchačů, kteří se dle vděčných reakcí vždy vraceli do svých domovů duchovně bohatší a radostnější.

Přijměte proto i v roce 2024 naše srdečné pozvání na komponovaný pořad nazvaný „Krása přírody ve fotografii, poezii a písni“. Návštěvníci Sboru Páně se mohou především těšit na výstavu fotografií mapující domácí květenu od jara do zimy. Obrazy navíc doprovodí recitace básní oslavujících půvab přírody a zpěv písní vyjadřujících vděčnost za dary, které jako lidé můžeme s občas až neuvědomělou samozřejmostí užívat.

Autorem výstavy a představených fotografií bude Václav Kovalčík, absolvent České zemědělské univerzity v Praze a umělec, který program zároveň obohatí hrou na varhany. Poezií a zpěvem písní posluchače potěší Zdeněk Kovalčík, dříve odborný asistent na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Ostravě, nyní farář náboženské obce Církve československé husitské ve Zlíně a celocírkevní kantor.

Přijďte s námi prožít jedinečný večer a symbolické rozloučení se s jarem návštěvou kulturního pásma propojujícího krásu obrazu, sílu mluveného slova a hloubku, se kterou k lidskému nitru dokáže promlouvat pouze hudba. Komponovaný pořad „Krása přírody ve fotografii, poezii a písni“ se bude konat 31. května 2024 od 17:00 hod. ve Sboru Páně Církve československé husitské na Vážného 6 v Brně – Řečkovicích. Rezervaci míst je možné provést na telefonním čísle 776 032 149 či prostřednictvím e-mailové adresy vem@seznam.cz. Doporučená výše dobrovolného daru při vstupu činí 100 Kč.

Vánoční usebrání – koncert v řečkovickém Sboru Páně

Vánoce patří k nejočekávanějším obdobím každého roku. Pro mnohé z nás představují příležitost setkat se s přáteli, které jsme dlouho neviděli, vzpomenout si na své blízké nebo udělat radost slovem, gestem či dárkem někomu, koho máme rádi. Ulice měst naplňuje zvláštní osobitá směsice vůní a zvuků, lidé se k sobě navzájem chovají s větší ohleduplností a s otevřenějším srdcem myslí na ty, kteří se nacházejí ve složité životní situaci a potřebují pomoc. Vánoční svátky ovšem zároveň nabízejí možnost udělat si čas sám na sebe. Radostná atmosféra prostoupená očekáváním štědrovečerního tajemství nám alespoň na několik okamžiků dovoluje zapomenout na strasti všedních dní, na pracovní povinnosti, závazky, shon i stres, zasnít se a těšit se z chvíle, ve které se právě nacházíme; neboli usebrat se.

„Usebrání“ není slovo, které by bylo běžnou součástí našeho slovníku, přesto znamenitým způsobem vyjadřuje potřebu lidské duše k hledání vlastního naplnění. Některým lidem nabízí možnost usebrání se modlitba, jiným zase meditace, ale prakticky každý člověk bez ohledu na vyznání či kulturní kořeny dokáže vnímat nejen sám sebe, nýbrž i to, co ho přesahuje a je slovy neuchopitelné, při poslechu hudby. Umění otevírá okno do světa, kterého se není možné dotknout rukou, ale který lze až fyzicky cítit srdcem, duší, nejniternějším já.

Spolek „Verbum et Musica“ si vás proto dovoluje ve spolupráci s náboženskou obcí Církve československé husitské pozvat ke spoluprožití koncertu nazvaného „Vánoční usebrání“. Prostory řečkovického Sboru Páně rozezní klasická díla nejvěhlasnějších hudebních skladatelů, mezi kterými nechybí moravský rodák Leoš Janáček (Zdrávas Královno), zástupce rakouského klasicismu a raného romantismu Franz Schubert (Ave Maria) nebo jeden z nejznámějších představitelů vrcholného hudebního baroka, Antonio Vivaldi (Zima ze světoznámé symfonie „Čtvero ročních období“).

Představené skladby a mnohé další zazní v podání předních domácích interpretů. Zvuk varhan vynikne pod rukama Martina Jakubíčka, uměleckého vedoucího renomovaných komorních seskupení a vyhledávaného doprovazeče pěveckých souborů i zahraničních komorních orchestrů zabývajícího se stylovou interpretací renesanční a barokní hudby. Hrou na violu posluchače potěší Karel Plocek, vydavatel zabývající se rekonstrukcí znovuobjevených hudebních děl představitelů moravského klasicismu a přední člen a sólista Filharmonie Brno. Zpěvem sváteční podvečer ozdobí mezzosopranistka Táňa Janošová, dříve členka souboru Janáčkovy opery v Brně, sólistka Slezského divadla v Ostravě a členka komorních souborů v Tenerife.

Celým koncertem se zároveň bude prolínat přednes Lukáše Riegera. V podání pedagoga JAMU a vedoucího ateliéru činoherního herectví zazní úryvky z vysoce oceňované knihy „Popelka Nazaretská“, nadějeplného dojemného vyznání básníka Václava Renče sepsaného tváří v tvář samotě a bolesti, které prožíval v komunistickém žaláři v 50. letech.

Koncert „Vánoční usebrání“ se bude konat v pátek 22. prosince 2023 od 19:00 hodin ve Sboru Páně Církve československé husitské na Vážného 6. Rezervaci míst je možné provést na telefonním čísle 776 032 149 či prostřednictvím e-mailové adresy vem@seznam.cz. Doporučená výše dobrovolného daru při vstupu činí 150 Kč.

Přijměte naše srdečné pozvání k prožití předvánočního večera naplněného dotekem umění, k příležitosti usebrat se na prahu nejkrásnějšího svátku v roce a potěšit se i se svými blízkými radostnými chvílemi strávenými ve vzájemném společenství.

Koncert spirituálů v podání mezinárodní kapely Let’s go!

Spirituály jsou písně, které ve svém nitru nesou silné náboženské, ale také sociálně-politické poselství. Ať už v radostných nebo tklivých tónech spirituálů se odráží hluboká víra a naděje v lepší život či protest proti nesvobodě, tedy historická zkušenost zotročeného černošského obyvatelstva, které ještě ve druhé polovině 20. století čelilo v Africe i ve Spojených státech amerických projevům a důsledkům sociální a kulturní nerovnosti. Není ovšem bez zajímavosti, že spirituály, tedy specifický druh lidových písní ze vzdálených kontinentů, zanechaly výraznou stopu také v dějinách české hudby. Ostatně málokdo pravděpodobně neslyšel alespoň název folkové formace Spirituál Kvintet, o jejímž nezpochybnitelném úspěchu vypovídá více než 60leté období naplněné nespočtem vyprodaných koncertů. Skupina ovšem navazovala na o poznání starší tradici spojenou s jednou z vůbec celosvětově nejproslulejších osobností vzešlých z českých zemí.

Na konci 19. století totiž působil na konzervatoři v New Yorku skladatel Antonín Dvořák. Právě během pobytu v USA se prostřednictvím jednoho ze svých černošských studentů, H. T. Burleigha, seznámil se spirituály i s pohnutou historií černošského obyvatelstva. Dvořák byl melodiemi zcela okouzlen a nemohl se zbavit vnitřního pocitu, že spirituály představují kulturní bohatství, které by mělo znát a sdílet celé lidstvo. Sám písně popisoval jako vřelé, zádumčivé, vznešené a smělé, tedy pokrývající celou pestrou škálu hlubokých a upřímných pocitů. A Dvořák nezůstal pouze u slov. Rytmy a atmosféra americké hudby představovaly jednu z inspirací při komponování skladatelovy symfonie Z Nového světa, ale též při tvorbě Biblických písní.

Dejte tyto melodie světu,“ apeloval Antonín Dvořák na H. T. Burleigha. Jedná se o stejná slova, která o mnoho desetiletí později slyšeli i členové kapely Let’s go!, tedy hudebního souboru, na jehož vystoupení se nyní mohou těšit i brněnské Řečkovice. Let’s go! je mezinárodní skupina zpívající a cappella (bez doprovodu hudebních nástrojů). Za dobu svého působení již členové souboru pod dohledem frontmana Leeho Andrewa Davisona vystoupili na více než 150 koncertech nejen v České republice, ale také v Německu, Rakousku, Itálii nebo ve Velké Británii. Spolupracovali s různými médii a vydali dvě alba, Pilgrim of the City (2013) a Grace (2015). Let’s go! si kladou za cíl zprostředovat posluchačům atraktivními formami co nejširší spektrum spirituálů, a to jak s ohledem na témata, tak z hlediska škály různých žánrů a stylů, které se z této hudby vyvíjely.

Unikátní koncert se uskuteční 13. října 2023 od 18:00 ve Sboru Páně na Vážného 6 v Brně – Řečkovicích. Místa je možné rezervovat prostřednictvím e-mailové adresy vem@seznam.cz či na telefonním čísle 776 032 149. Více informací naleznete na webových stránkách www.verbumetmusica.com. Přijďte se potěšit i se svými blízkými poslechem jedinečných a inspirativních melodií, které tak, jak si to přál Antonín Dvořák, již po mnoho desetiletí rozradostňují lidská srdce po celém světě. „Spirituál je hrdý i pokorný, je obyčejný i důstojný, je společný i sólový, o lásce lidské i Boží,“ říkají členové kapely Let’s go!Jinými slovy: spirituál je především oslovující.